Disclaimer

De informatie op onze website en social media pagina's zijn zo volledig mogelijk op het moment van plaatsen. Deze informatie kan echter onderhavig zijn aan wijzigingen. Deze kan Daddaa zonder bericht aanpassen.  

Daddaa is gerechtigd de inhoud van de website te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. 

De levertijden genoemd op de website zijn een realistische indicatie gebaseerd op de afspraken die we met onze leveranciers hebben gemaakt. Het kan echter voorkomen dat deze afspraken om verschillende redenen niet kunnen worden nagekomen met een gewijzigde levertijd als gevolg. Daddaa is aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een gewijzigde levertijd.

Daarnaast is Daddaa is vrij om aanpassingen te doen in het assortiment.